قرمز سبز آبي خاکستري
آن سنگ لغزنده اي كه گامهاي دانشمندان بر آن استوار نمي ماند، آز است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت