قرمز سبز آبي خاکستري
به مردم بياموز و دانش ديگران را فراگير، تا دانش خود را استوار كرده و آنچه را كه ندانسته اي بداني . [امام حسن عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت