سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
شرمسار نگاهِ مهربانت

یا مهدی ادرکنی

 أین الطالب بدم المقتول بکربلاء

 

متی ننتقع من عذب مائک فقد طال الصدی 

یا ابا صالح المهدی (عج)
تنها آرزو نمی کنم بیایی
چون همه میدادنند میایی
آرزو می کنم وقتی می آیی

چشمانم شرمسار نگاه مهربانت نباشد…

نویسنده : AM
تاریخ : جمعه 93/11/24
 
 
/liuldiv id=